Kampania dostępności

Kampania na rzecz dostępności w kontekście budownictwa zrównoważonego

Kampania ma na celu połączenie środowiska naukowego ze środowiskiem branżowym w celu przedstawienia problemów z zakresu projektowania uniwersalnego w połączeniu z zagadnieniami efektywności energetycznej, które są decydujące – obok niwelowania barier przestrzennych – dla dostępności ekonomicznej.  Budownictwo zrównoważone, rozumiane jako proekologiczne, efektywne i trwałe, aby w pełni realizować cele zrównoważonego rozwoju powinno iść w ślad za architekturą zaprojektowaną w myśl zasad projektowania uniwersalnego, czyli dla wszystkich ludzi w możliwie najszerszym zakresie. Główną ideą powstania Kampanii jest zwiększenie świadomości wynikającej z szacunku dla człowieka i przyrody, czyli promowanie nurtu architektury humanocentrycznej i proekologicznej, a więc wiedzy o dostępności i efektywności energetycznej.

W skład kampanii wchodzą:

  1. 12 spotkań branżowych w formule thinkthank, czyli krótkich rozmów pomiędzy ekspertami na temat najważniejszych wyzwań i zagadnień w obszarze efektywności energetycznej i dostępności.  przejdź do spotkania THINK TANK
  2. Debata z przedsiębiorcami, środowiskiem akademickim i władzami lokalnymi.
  3. Cykl warsztatów poszerzających wiedzę w obszarze efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i dostępności.   przejdź do warsztatów
  4. Konferencja z cyklu Arch –Eco organizowana przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (maj 2022).
  5. Konkurs tematyczny dla studentów.
  6. Wystawa prac konkursowych.

 

Kampania została objęta patronatami:

[wptb id=708] 

 

 

Link do fanpage Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego:

Kontakt email: mcbe@pk.edu.pl

 

Link do strony Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego:

Kontakt email: a-3@pk.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!

 

Skip to content