Przestrzeń dla wszystkich

przestrzeń dla wszystkich poster

Studencki konkurs architektoniczny pod patronatem krakowskiego Oddziału SARP oraz Dziekana WA PK na projekt kursowy, w tym dyplomowy, w którym zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym stały się inspiracją do stworzenia unikalnej przestrzeni w mieście lub krajobrazie, bądź formy architektonicznej lub wnętrza.

Kategorie konkursowe:

A. Przestrzeń publiczna w krajobrazie kulturowym lub naturalnym.
B. Budynek użyteczności publicznej (ogólnodostępny)
C. Przestrzeń wnętrza architektonicznego.
D. Dom – budynek mieszkalny.

Terminy konkursu:

21.11.2022         – Udostępnienie warunków konkursu
30.11.2022 (do) – Nadsyłanie pytań
07.12.2022 (do) – Odpowiedzi na pytania
23.01.2023 (do) – Termin składania prac konkursowych
31.01.2023         – Ogłoszenie wyników konkursu.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty kursowe, zrealizowane w roku akademickim 2020/21 (semestr zimowy i letni), 2021/22 (semestr zimowy i letni) oraz 2022/23 (również semestr zimowy i letni). Za projekty kursowe uznaje się te, opracowywane w ramach przedmiotów projektowych na I i/lub II stopniu studiów, w tym projekty dyplomowe.

Dokumenty:

Skip to content