ThinkTank 2

SPRAWOZDANIE THINK TANK 2

W dniu 19.05.2022r. odbyło się spotkanie branżowe w formule ThinkTank na temat:

Problemy demograficzne i klimatyczne. Czy zagraża nam katastrofa klimatyczna?

Organizatorami był Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Intencją organizatorów było omówienie podstawowych zagadnień związanych z zmianami klimatycznymi. Podczas godzinnego spotkania w formule thinktank zaproszeni eksperci poruszali  aspekty dotyczące problemów demograficznych oraz klimatycznych.

Celem spotkania była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń w temacie:

Problemy demograficzne i klimatyczne. Czy zagraża nam katastrofa klimatyczna?                                                       Dla zapewnienia wszechstronnego podejścia do zagadnienia, do czynnego udziału w spotkaniu zostały zaproszone osoby z Politechniki Krakowskiej, MPEC S.A. w Krakowie, South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. a także, jako gość specjalny Pan Marcin Popkiewicz, wybitny polski dziennikarz naukowy, popularyzator nauki specjalizujący się w klimatologii i energetyce. Autor bestsellerów: Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna. Ale, po co? oraz główny autor książki Nauka o klimacie.                       Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl oraz naukaoklimacie.pl. 

Zaproszeni eksperci:

  • Patrycja Haupt – profesor Politechniki Krakowskiej. Kierownik projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”
  • Monika Firlej – Moderator. Kierownik FutureLab.
  • Marcin Popkiewicz – Polski Dziennikarz Naukowy
  • Małgorzata Fedorczak-Cisak – Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.
  • Janusz Kahl – Prezes NordicHouse, firmy konsultingowej działającej na rzecz firm skandynawskich rozpoczynających działalność w Polsce oraz firm polskich wchodzących na rynki. Prezes South Poland Cleantech Cluster
  • Przemysław Markiewicz-Zahorski – profesor Politechniki Krakowskiej, architekt
  • Beata Sadowska – Katedra Budownictwa Energooszczędnego i Geodezji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Politechnika Białostocka
  • Paweł Jastrzębski – dyrektor ds. innowacji MPEC. Konsultant biznesowy, a także wieloletni wykładowca akademicki AGH w Krakowie
  • Elżbieta Radziszewska-Zielina – profesor Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej

 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z sektora samorządowego, przedstawiciele biznesu, osoby pracujące na uczelni oraz zainteresowani tematyką.

Na wydarzenie zapisało się ponad 50 osób, z czego średnio 30 osób brało udział przez cały czas trwania wydarzenia.

Wydarzenie było częścią Kampanii na rzecz dostępności w kontekście budownictwa zrównoważonego, która ma na celu połączenie środowiska naukowego ze środowiskiem branżowym w celu przedstawienia problemów z zakresu projektowania uniwersalnego w połączeniu z zagadnieniami efektywności energetycznej, które są decydujące – obok niwelowania barier przestrzennych – dla dostępności ekonomicznej. 

Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do wzięcia udziału w następnych spotkaniach.

Skip to content