Absolwent

Wsparcie w uzyskaniu pracy: 

Działania doradcze, publikacyjne, badawcze są możliwe do uzyskania w Biurze Karier. Znajdują się tam także oferty pracy przeznaczone dla absolwentów lub studentów ostatnich semestrów. Strona www prowadząca do Biura Karier działającego przy uczelni: https://kariery.pk.edu.pl 

Szkolenia – kształcenie ustawiczne oraz Studia podyplomowe 

absolwentUczelnia prowadzi co roku liczne studia podyplomowe oraz szkolenia o różnej tematyce w zależności od zainteresowania. Ich tematyka obejmuje nie tylko zagadnienia inżynierskie i techniczne, ale także spoza tych dziedzin. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem 

 

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej 

Przy uczelni powstało Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej mające na celu podtrzymanie znajomości zawartych podczas studiów, pięlęgnowania oraz rozwijaniu ich. Szczegółowe informacje dostępne są po adresem: 

 

Skip to content