Pracownik

pracownikWsparcie dla pracowników PK 

Serwis Informacji Pracowników kieruje informacje głównie do pracowników. Dotyczy to aktualnych przepisów, wymogów i rozporządzeń oraz wielu innych przydatnych informacji, a także możliwych do otrzymania form wsparcia dla osób zatrudnionych przez Politechnikę Krakowską. Serwis ten znajduje się na stronie: https://sip.pk.edu.pl 

Pozostałe informacje można uzyskać na stronie głównej uczelni w zakładce Pracownicy. 

 

Przywileje pracowników z niepełnosprawnością 

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego przysługują od dnia złożenia u pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. Najważniejsze z ich to: 

  1. Krótszy czas pracy 
  2. Dodatkowa przerwa w pracy 
  3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy 
  4. Zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny 
  5. Zwolnienie z pracy na badania itp. 

Źródło oraz szczegółowe informacje na stronie:

Broszura ukazująca obowiązki pracodawcy oraz prawa pracownika z niepełnosprawnością: 

 

Przywileje dla podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnością 

https://www.uppk.pl/299,niepelnosprawni/315,formy-wsparcia-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-osoby-niepelnosprawne/ 
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/ 

Skip to content