Supermoce do spełniania marzeń – III edycja konkursu

plakat konkursu III edycja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace mogą odpowiadać na jeden z trzech tematów:

  1. POMOC – sytuacja w której przestrzeń lub jej bohater pomaga osobie aby w pełni uczestniczyć w życiu miasta,

 

  1. BARIERA – fizyczne lub inne ograniczenie sprawiające, że dana przestrzeń jest dla kogoś niedostępna lub w której dany użytkownik może czuć się wykluczony,

 

  1. RÓŻNORODNOŚĆ – portret różnorodności użytkowników przestrzeni miejskiej.

 

Prace plastyczne można wykonać indywidualnie lub w zespołach klasowych.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym, zabezpieczone przed zniszczeniem, należy składać lub przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie do 24.04.2023 r. na adres organizatora:

Centrum praktycznej nauki dostępności – Hub dostępności

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,

  1. Warszawska 24, 31-155 Kraków

hub@pk.edu.pl

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Miasto dla wszystkich. Supermoce do spełniania marzeń” – edycja III

 

lub online za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/NfcT7PSLy1UzUKVdA

HARMONOGRAM

REGULAMIN

Dokumenty do pobrania:

PLAKAT

LOGO

 

 

 

 

 

Skip to content