Bezpłatne szkolenie przygotowujące nauczycieli akademickich – terminy

szkolenie_plakatDarmowe szkolenia realizowane
jako część programu
“Hub dostępności – centrum praktycznej nauki
dostępności”

 

SZKOLENIE

przygotowujące nauczycieli akademickich do wprowadzania do zajęć treści związanych z projektowaniem uniwersalnym (uwzględniającym potrzeby i wymagania osób z niepełnosprawnościami).

Szkolenie obejmuje:
  • wiedzę teoretyczną:
  • seminarium prezentujące podstawy teoretyczne, dostępne źródła informacji, programy nauczania, scenariusze zajęć itp
  • wiedzę praktyczną:
    praca ze sprzętem symulującym funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, a także metody pracy ze studentem (np. design thinking)

 

TERMINY :

29/30.III.2022
5/6.IV.2022
12/13.IV.2022

 

Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności
Projekt POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych, Szkolnictwo wyższedla gospodarki irozwoju. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content