Wykład gościnny – Prof. Marc Dujardin

GUEST LECTURE CRACOW POSTER HUBZapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. dr arch. Marca Dujardina z uniwersytetu KU Lueven, belgijskiego architekta i antropologa, który zajmuje się projektowaniem uniwersalnym i multisensorycznym z perspektywy badań nad niepełnosprawnością. Wystąpienie zatytułowane „From universal design tu multi-sensory desing: Towards designing beyond vision” rozpocznie się o godzinie 14.00 w dniu 24.11.2022 roku i dotyczyć będzie takich obszarów filozofii projektowania uniwersalnego jak, paradygmatu projektowania human-centered design, projektowania multisensorycznego oraz nauki poprzez praktykę. Wykład dostępny będzie za pomocą platformy teams, a profesor wygłosi go w języku angielskim.  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arN40gdU6FVuMMS7qyoBF3zTg4ugvYlYtwStsKHUTCn01%40thread.tacv2/1668763673099?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22a0856b2c-5088-4b99-9b21-3d0c0ac06d92%22%7d

 

Więcej informacji na temat Profesora:

http://hub.pk.edu.pl/marc-dujardin/

 

Skip to content