Uroczyste ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu „Przestrzeń jest dla wszystkich”.

14 lutego 2023 roku w Galerii Krakowskiego oddziału SARP przy placu Szczepańskim 6 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu „Przestrzeń jest dla wszystkich”.

Nagranie z tej uroczystości można zobaczyć tutaj:

 

Studencki konkurs architektoniczny pod patronatem krakowskiego Oddziału SARP oraz Dziekana WA PK na projekt kursowy, w tym dyplomowy, w którym zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym stały się inspiracją do stworzenia unikalnej przestrzeni w mieście lub krajobrazie, bądź formy architektonicznej lub wnętrza.

Poniżej lista laureatów w formie wyciągu z protokołu z prac sądu konkursowego.

 

 1. Sąd konkursowy podjął następujące rozstrzygnięcia w odniesieniu do prac w Kategorii A:

 

Nagroda:

 • Nagrodę przyznano pracy „Dostępny design – meble miejskie i elementy małej architektury dla wszystkich”, opracowanej przez zespół w składzie: Dominika Bednarz, Marta Błaszczyk, Hanna Galas, Patrycja Sojka, Patryk Prychodko i Anna Kieloch, pod kierunkiem: dr hab. inż. arch. Klaudiusza Fross, prof. PŚl oraz dr inż. arch. Iwona Benek. Nagrodę przyznano za: wnikliwe opracowanie badawcze ukierunkowane na zagadnienie projektowania uniwersalnego oraz realizację rozwiązania modelowego i jego zbudowania w realnej przestrzeni. Wart podkreślenia jest również fakt, że autorzy brali czynny udział w realizacji tego miejskiego mebla i testowali jego użyteczność.

Wyróżnienia:

 • Wyróżnienie równorzędne przyznano pracy „Prato Zieleniewskich – zagospodarowanie terenu przy ul. Ochronkowej w Trzebini”, opracowanej przez Dominikę Litwin pod kierunkiem promotorskim dr hab. inż. arch. Katarzyny Hodor, prof. PK (konsultacje projektowe: techniczne – dr inż. arch. Paweł Mika, przyrodnicze – mgr inż. Katarzyna Fabijanowska). Wyróżnienie przyznano za: projekt bezkolizyjnego udostępnienia przestrzeni jak najszerszemu gronu różnorodnych odbiorców. Sąd docenił również estetyczne walory opracowania.
 • Wyróżnienie równorzędne przyznano pracy „Studium przekształceń nadwodnych przestrzeni publicznych w Augustowie”, opracowanej przez Justynę Wasilewską, pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Rembezy. Wyróżnienie przyznano za: wnikliwe opracowanie analityczne uwzględniające różnorodne potrzeby mieszkańców projektowanego obszaru/miejscowości, a także za próbę zastosowania zasad projektowania uniwersalnego w skali urbanistycznej.

 

 1. Sąd konkursowy podjął następujące rozstrzygnięcia w odniesieniu do prac w Kategorii B:

 

Nagroda:

 • Nagrodę przyznano pracy „Art-lum – centrum Arteterapii w Pleasington. Architektura jako przestrzeń przyjazna dla osób zmagających się z chronicznym stresem, napięciem, traumą poprzez terapię sztuką”, której autorem jest Maksymilian Benek. Pracę wykonano pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik (Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚl). Nagrodę przyznano za: twórcze połączenie zasad projektowania uniwersalnego z metodą arteterapii i sformułowanie założenia, iż to sztuka uczynić może z budynku przestrzeń uniwersalną dla wszystkich użytkowników.

Wyróżnienia:

 • Wyróżnienie przyznano pracy „Muza Victorii – Adaptacja i modernizacja dawnej Sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury na salę koncertową”, opracowanej przez Natalię Suchy, pod kierunkiem promotorskim dr inż. arch. Elżbiety Rdzawskiej-Augustin (prowadząca: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak). Wyróżnienie przyznano za: wdrożenie idei udostępnienia przestrzeni dotąd niedostępnej, jako najbardziej podstawowej formy realizacji założeń projektowania uniwersalnego.

 

 1. Sąd konkursowy podjął następujące rozstrzygnięcia w odniesieniu do prac w Kategorii C:

 

Nagroda:

 • Zgodnie z zapisami warunków konkursu, Sąd konkursowy odstąpił od przyznania pierwszej nagrody w tej kategorii. Przyznano dwa wyróżnienia równorzędne.

 

Wyróżnienia:

 • Wyróżnienie równorzędne przyznano pracy „Projekt koncepcyjny wnętrz sal terapii oraz klubu malucha w budynku Fundacji Rodzin Polskich >>Dom który stawia na nogi<< w kamienicy przy ulicy Rzecznej 5 w Świętochłowicach” opracowanej przez zespół w składzie: Oliwia Frąckowiak, Paulina Jagusiak, Paulina Jeziorska, Oliwia Kapczyńska, Wiktoria Grzechnik, Dominika Kokosińska, Ewa Münzer i Emilia Sprus, pod kierunkiem dr inż. arch. Iwony Benek. Wyróżnienie przyznano za: uwzględnienie różnorodnych potrzeb niejednorodnych grup odbiorców w przestrzeni istniejącej i wymagającej adaptacji.
 • Wyróżniono także pracę: „Projekt mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością wzroku”, opracowanej przez Agatę Majewską, pod kierunkiem mgr inż. arch. Kingi Kraski (prowadząca przedmiot: dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk). Wyróżnienie przyznano za: twórczą analizę potrzeb jednego, wybranego użytkownika przestrzeni – nie tyleż uniwersalną, czy estetyczną w wyrazie, co szczegółową. Dostrzeżenie rzadkich, bardzo nietypowych potrzeb jest bowiem przejawem wrażliwości niezbędnej dla projektowania uniwersalnego.

 

 1. Sąd konkursowy podjął następujące rozstrzygnięcia w odniesieniu do prac w Kategorii D:

 

Nagroda:

 • Nagrodę przyznano pracy: „Nowy Zdrój. Modernizacja układu przestrzennego i budynków mieszkalnych osiedla >>Zdrój<< w Jastrzębiu-Zdroju, opracowanej przez Krzysztofa Jarczoka, pod kierunkiem promotorskim dr inż. arch. Elżbiety Rdzawskiej-Augustin (prowadząca przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak). Nagrodzono: zauważenie problemu przestrzeni istniejącej, która nie jest dostosowana do aktualnych potrzeb społeczeństwa i próbę twórczego rozwiązania owego problemu.

 

Wyróżnienia:

 • Wyróżniono pracę: „Dom trzypokoleniowy w Czernichowie”, opracowanej przez Annę Salwa-Hawryluk, której promotorem był dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł. Wyróżnienie przyznano za: twórczą próbę integracji międzypokoleniowej i jej odzwierciedlenie/osadzenie w formie architektonicznej.

 

Galeria zwycięskich prac:

 

Skip to content