Targi dostępności – Opole 2022

logo Targi dostępnościW imieniu organizatorów – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Politechniki Opolskiej, Miasta Opola, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji Flexi Mind serdecznie zapraszamy Państwa na Targi Dostępności – Opole 2022, które odbędą się w dniach 7-8 listopada 2022 r. To jedna z pierwszych tego typu imprez w Polsce w całości poświęcona dostępności w wielu obszarach. Naszym Zamierzeniem jest pokazanie różnych wymiarów dostępności. Kilkudziesięciu wystawców, 2 dni pełne interesujących wydarzeń, prezentacji najnowszej oferty produktowej i technologicznej oraz wiedzy z zakresu Dostępności. Wykorzystując okazję Targi będą również miejscem dyskusji (Panele Dyskusyjne) nad nowymi rozwiązaniami i wyzwaniami stojącymi przed nami w różnych obszarach dostępności.

Zaproszenie

Afisz

Plakat

Plan Targów

Plan Targów:

Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Politechnika Opolska, PFRON, Fundacja Flexi
Mind, Urząd Miasta Opola, Powiatowa Rada ds. OzN
Plan Targów Dostępności i Paneli Dyskusyjnych
TARGI DOSTĘPNOŚCI
Termin – 7 – 8 listopada 2022
Miejsce – Stegu Arena, ul. Oleska 70, 45-222 Opole
Wejście na targi w godz. 10.00 – 17.00
Uroczyste otwarcie Targów godzina 13.00
Miejsce: Stegu Arena – Hala główna
Konferencja prasowa 14.00
Miejsce: Stegu Arena
PANELE DYSKUSYJNE – STEGU ARENA
Termin – 7 – 8 listopada 2022
Miejsce – Toyota Park, ul. Oleska 70, 45-222 Opole
07 listopada 2022 r.
I – PANEL EKSPERCKI – Dostępność a włączenie społeczne
godzina 11.00 – 12.30
Z udziałem przedstawicieli CIDON, OWIT, PFRON
W panelu weźmie udział Pani Minister A. Ścigaj
Miejsce: Sala lustrzana
II – PANEL EKSPERCKI – Dostępność cyfrowa
godzina 15.00 – 16.45
Z udziałem przedstawicieli projektu Centra Wiedzy o Dostępności, PFRON, środowisko OzN
Miejsce: Toyota Park – sala lustrzana
Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Politechnika Opolska, PFRON, Fundacja Flexi
Mind, Urząd Miasta Opola, Powiatowa Rada ds. OzN
08 listopada 2022 r.
III – PANEL EKSPERCKI – Dostępny design
godzina 10.00 – 11.45
Z udziałem przedstawicieli projektu Centra Wiedzy o Dostępności, PFRON, środowisko OzN
Miejsce: Toyota Park – sala lustrzana
IV – PANEL EKSPERCKI – Dostępny Transport
godzina 12.00 – 13.45
Z udziałem przedstawicieli projektu Centra Wiedzy o Dostępności, ITS, PFRON, środowisko OzN
Miejsce: Toyota Park – sala lustrzana
V – PANEL EKSPERCKI – Dostępna architektura
godzina 14.00 – 15.45
Miejsce: Toyota Park – sala lustrzana
Z udziałem przedstawicieli projektu Centra Wiedzy o Dostępności, PFRON, środowisko OzN
STREFA INFORMACYJNO PROMOCYJNA – Stegu Arena – sala spotkań
Termin – 7 – 8 listopada 2022
Miejsce – Stegu Arena, ul. Oleska 70, 45-222 Opole
Strefa czynna w godz. 10.30 – 16.00
• Pokazy sprzętu i technologii
• Czas dla wystawców – prezentacje multimedialne
• CIDON/OWIT
• Finansowanie dostępności
• Prezentacje tematyczne – Organizacje pozarządowe, PFRON, Uczelnie wyższe
KONFERENCJA POWIATOWEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY – Toyota Park – sala tarasowa
Termin – 7 listopada 2022 r. godz. 9.00 – 10.30
Miejsce – Toyota Park, ul. Oleska 70, 45-222 Opole
Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Politechnika Opolska, PFRON, Fundacja Flexi
Mind, Urząd Miasta Opola, Powiatowa Rada ds. OzN
Temat – Dostępność na start
1. (Nie) dostępność do rynku pracy – Tomasz Kwiatek – Dyrektor powiatowego urzędu pracy w Opolu;
2. Jak widać, kiedy nie widać – funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni publicznej – Włodzimierz Ożga – dyrektor Polskiego Związku Niewidomych – okręg opolski;
3. Dostępność w działaniach podmiotów ekonomii społecznej” – Alicja Stelmaszczyk – prezes zarządu wartoo sp. z o. o. – przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego „Niewidzialna przestrzeń” w Opolu
4. Doświadczenia w zakresie dostępności głuchych mieszkańców województwa opolskiego – Iwona Błaszczyk – Polski Związek Głuchych – oddział opolski;
5. Dostępność vs niedostępność. kontekst percepcji w relacji urzędniczej – Zdzisław Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

panel sponsorski Targo dostępności

Skip to content